Jegyvásárlás


Program


Dukay70 / IV. Békesség
2

Dukay70 / IV. Békesség

Hetvenedik születésnapját ünnepli Dukay Barnabás zeneszerző, pedagógus, egyetemi tanár, az Új Zenei Stúdió egykori tagja, Magyarország Érdemes Művésze. Dukay a zenei múltból merítve hoz létre kortárs zenei formákat.
A kétnapos Dukay 70 fesztiválon a szerző zongorára írt műveinek többségét hallhatjuk.

Dukay70 / IV. Békesség

Műsor:
Dukay Barnabás:

Mulandóság és örökkévalóság  –  sugárzó mosoly egy könnycseppben
1. a Hold kánonja é-ben, soggettoval
2. a Nap kánonja f-ben
kánonok Johann Sebastian Bach emlékére  –  három zongorára

A csillagok egy Hold nélküli éjszakán
1. alkony utáni változat
2. hajnal előtti változat
kétrészes kánonmotetta  –  három zongorára

A hegy fái
1. A hegy fái a korai télben
2. A hegy fái a késői tavaszban
kétrészes kánonmotetta  –  három zongorára

Megismertem Uramat Urammal
hangszeres motetta  –  három zongorára   - ősbemutató


Johann Sebastian Bach – Dukay Barnabás:

…a Szent Lélek eljövetele
1. egyszerűvé lenni
2. boldoggá válni
két hangszeres motetta /átdolgozás/  –  két zongorára

… az Úr színe előtt …  –  s látta magát az Ő fényében  
1. az önmagában nyugvó szív (Gute Nacht, o Wesen)
2. a feltámadás dicsősége (Liebster Jesu, wir sind hier)
hangszeres korálmotetta és korálfeldolgozás (három strófában) /átdolgozás/
–  egy, két és három zongorára

 …a szív világossága…  (Der, du bist drei in Einigkeit)
Prima parte - hajnali harangszó
Seconda parte - az Egység boldogsága
Terza parte - alázatos dicsőség
Quarta parte - az Egység titokzatossága
Quinta parte - vigasztaló lélek
Clausula - a vizek felfelé folynak
korálvariációk /átdolgozás/  –  egy és három zongorára  - ősbemutató

… a teljesen tiszta hajnal szegénység…  –  magány áttetszőségben
I. Wenn wir in höchsten Nöten sein / Mikor a legnagyobb szükségben vagyunk
II. Vom Himmel hoch, da komm ich her / Az égi magasságból jövök le ide - kánonikus változatok a karácsonyi énekre
korálelőjáték és öt kánon /átdolgozás/  –  három zongorára

KÖZREMŰKÖDIK:
Klukon Edit – zongora
Ránki Dezső – zongora
Ránki Fülöp – zongora

Hetvenedik születésnapját ünnepli Dukay Barnabás zeneszerző, pedagógus, egyetemi tanár, az Új Zenei Stúdió egykori tagja, Magyarország Érdemes Művésze. Dukay a zenei múltból merítve hoz létre kortárs zenei formákat. „Felismerte, hogy újdonságot az ezredforduló idején nem valamely rafinált technikai újítás, hanem magának a zene szellemi helyének újragondolása jelenthet” – ahogyan Dolinszky Miklós zenetörténész fogalmaz. Dukay Barnabás zenéje úgy 21. századi, hogy benne az európai és sajátosan magyar attitűd is egyaránt megjelenik. „Az egyetemes európaisággal megfér zenéje hangzásvilágának pentatonba játszó, pannon színezete” (Dolinszky). Zenéjének meditatív tónusa a szakralitásból fakad. „A Dukay-művek ősi tudás letéteményesei. Azé a tudásé, amellyel a Teremtő ihlette teremtményeit, és amelynek mi is birtokosai vagyunk” – írja Dávid Katalin művészettörténész. Műveinek legavatottabb előadói Klukon Edit és Ránki Dezső zongoraművészek, és most már fiuk, a Junior Prima Díjas Ránki Fülöp is, akinek nevéhez szintén több Dukay-ősbemutató kötődik. A kétnapos Dukay 70 fesztiválon a szerző zongorára írt műveinek többségét megszólaltatja a három művész.

A sorozat további koncertjei: szeptember 17. 17:00; szeptember 17. 19:30; szeptember 18. 17:00

Ajánló


A két felvonásos dráma egy család egyetlen napját mutatja be. E család nem…

A bohózat: a tragédia fonákja. Arról mesél, könnyekig nevettetően, amilyennek látszik az ember,…

Szophoklész: Oidipusz király című drámája nyomán írta: Pintér Béla