Jegyvásárlás


Program


Aktuális előadások
SZEPTEMBER 28. KEDD 18.00
VÁLSÁG, MEGKÜZDÉS ÉS MEGERŐSÖDÉS

Az  emberi életet „bölcsőtől a sírig”  krízisek sora és ezek megoldódása jellemzi. „Normatív” krízisnek nevezi ezeket Erik Erikson, akihez az identitás fogalom megteremtése fűződik. Minden változás válságon át megy végbe: krízis, mert már nem jó a régi megoldás, de még nincs új, vagy az még nem elég hatékony. Az emberi élet nyolc fejlődési szakaszának természetes, normatív krízisét követően az előadás részletezi az akcidentális krízisek mibenlétét, a váratlan és kiszámíthatatlan, tragikus és életveszélyes történések  nyomán előálló  krízisek lelki velejáróit, a pánik, kétségbeesés, negatív stresszállapot után a fokozatosan helyreálló aktivitás képességet. Bemutatjuk a krízishelyzet fokozatos rendezésére irányuló megküzdési mechanizmusokat, a társas copingokat, az érzelmi indíttatású próbálkozásokat a feszültséggel való megbirkózás érdekében, az elaboratív lehetőségeket és a kilábalás pozitív lelki segítségeit: optimizmust, humort, derűt, hitet, életbátorságot, szívósságot, felülemelkedést, átkeretezést, altruista magatartást, s.i.t. Végül rámutatunk arra, hogy a túlélt és megküzdött krízis megedzi a lelket, „ami nem öl meg, az megerősít”, mint Nietzsche filozófus állította. A túlélési tapasztalások „jobb emberré” tesznek.

OKTÓBER 5. KEDD 18.00
NEHÉZ IDŐKBEN TALPON MARADNI

Az előadás jelen helyzetünk, életérzésünk átvilágításából indul ki. Fogyasztói kultúrában, globalizálódott világ hatásainak csapdájában élünk. A „tedd-vedd-edd” parancsa az önkizsákmányoló munkát, a vásárlás-fogyasztás kényszerét és a mindenfajta ingerrel túltáplálás „befogadási” erőszakát foglalja magába. Az emberi kapcsolatok a tárgyakkal bánás módján működnek, felhasználó, elhasználó, kidobó, nem javító és szeretetnélküli kapcsolatok kínját szenvedjük el. Nehéz időkben élünk. Hogyan maradjunk talpon? Rajtunk is áll, amit megtehetünk, tegyünk meg. Ehhez tudatosságra van szükség. Az előadás lépésről-lépésre halad az önépítő és önromboló erők egymással szembeállító ismertetésében. Mindezek tudatában és az önépítő erők birtokában fogyasztó világunk kapni akaró „óriáscsecsemő” lelkű embere helyett önmagáért és a személyes világáért felelősséget vállalni tudó, szeretetképes és elégedett emberek lehetünk, ez ad esélyt a boldogságra.

Ajánló


Egy lebilincselően izgalmas este a Föld körül Vujity Tvrtko-val.

Program: délelőtt, délután 20 perces előadások, tematikus blokkokban, szünetben vásár és kóstolók