Jegyvásárlás


Program


A Nyugat császára

A Nyugat császára

Is­me­rős a tör­té­net. Az el­du­gott kis falu nincs­te­len lakói szebb élet­ről áb­rán­doz­nak. A vá­rat­la­nul meg­ér­ke­ző ide­gent kör­be­cso­dál­ják, aki azzal hen­ceg, hogy meg­öl­te a saját apját. Synge hu­mo­ra és naiv me­sé­lő­ked­ve a leg­na­gyob­bak közé emel­te víg­já­té­kát, me­lyet a Pesti Szín­ház­ban Ru­dolf Péter állít szín­pad­ra.

Aktuális előadások

J. M. Synge: A NYUGAT CSÁSZÁRA

Ren­de­ző: Ru­dolf Péter

Ajánló


M. u. 80-ban az X bolygón az egértársadalom élete veszélyben forog. Az Intermouse…

F. Scott Fitzgerald műve alapján: A NAGY GATSBY zenés party két részben ősbemutató

A Déva várát építő kőművesek balladáját Sarkadi Imre írta meg drámatöredékében. Ezt és…